คณะพาณิชย์ฯ มธ. ได้รับการรับรองมาตรฐาน EQUIS
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการรับรองวิทยฐานะ European Quality Improvement System (EQUIS) อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นโครงการประกันคุณภาพระดับโลกของมูลนิธิ เพื่อพัฒนาด้านการจัดการแห่งยุโรป หรือ European Foundation for Management Development (EFMD) โดยการรับรองวิทยฐานะ EQUIS ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัต...
ศูนย์สื่อสารฯ คณะพาณิชย์ฯ มธ.

โครงการรับตรง

                               สถิติ การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559


คะแนน สูงสุด - ต่ำสุด ของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คะแนนเต็ม 100 คะแนน (SMART-I)
 
สาขาวิชา
ปีการศึกษา 2559
 

สูงสุด
 
ค่าเฉลี่ย ต่ำสุด

     หลักสูตร 4 ปี - การบัญชี
 
87.70 76.16 72.60

     หลักสูตร 4 ปี - บริหารธุรกิจ 
 
83.50 73.67 69.90

     หลักสูตร 5 ปี ตรี-โท - การบัญชี
 
87.40 79.18 73.60

     หลักสูตร 5 ปี ตรี-โท - บริหารธุรกิจ
 
91.00 76.54 71.80

 

                               สถิติ การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558


คะแนน สูงสุด - ต่ำสุด ของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คะแนนเต็ม 100 คะแนน (SMART-I)
 
สาขาวิชา
ปีการศึกษา 2558
 

สูงสุด
 
ค่าเฉลี่ย ต่ำสุด

     หลักสูตร 4 ปี - การบัญชี
 
90.20 76.26 73.40

     หลักสูตร 4 ปี - บริหารธุรกิจ 
 
86.20 72.46 69.90

     หลักสูตร 5 ปี ตรี-โท - การบัญชี
 
91.40 79.47 75.60

     หลักสูตร 5 ปี ตรี-โท - บริหารธุรกิจ
 
85.50 77.25
73.00
 

โครงการรับตรง

Thammasat Business School

THAMMASAT UNIVERSITY

2 Prachan Rd., Pranakorn, Bangkok 10200, Thailand
Tel. : (66-2) 613-2200, (66-2) 623-5742
Fax. : (66-2) 225-2109, E-mail : pr1@tbs.tu.ac.th

Home | Contact Us

SUBSCRIBE E-NEWSLETTER

Please fill out your e-mail address below to receive our newsletter
Our Social Media Networks:
Copyright © 2011 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL