คณะพาณิชย์ฯ มธ. ได้รับการรับรองมาตรฐาน EQUIS
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการรับรองวิทยฐานะ European Quality Improvement System (EQUIS) อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นโครงการประกันคุณภาพระดับโลกของมูลนิธิ เพื่อพัฒนาด้านการจัดการแห่งยุโรป หรือ European Foundation for Management Development (EFMD) โดยการรับรองวิทยฐานะ EQUIS ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัต...
ศูนย์สื่อสารฯ คณะพาณิชย์ฯ มธ.

Academic Programs

Thammasat Business School

THAMMASAT UNIVERSITY

2 Prachan Rd., Pranakorn, Bangkok 10200, Thailand
Tel. : (66-2) 613-2200, (66-2) 623-5742
Fax. : (66-2) 225-2109, E-mail : pr1@tbs.tu.ac.th

Home | Contact Us

SUBSCRIBE E-NEWSLETTER

Please fill out your e-mail address below to receive our newsletter
Our Social Media Networks:
Copyright © 2011 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL